Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Wpis do rejestru

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Zakładając przedsiębiorstwo każdy powinien pamiętać o wszystkich wymaganych prawem działaniach. Wśród nich jest między innymi wpis do rejestru, którym zajmuje się KRS. Jest to rejestr, gdzie umieszczani są wszyscy przedsiębiorcy i dzięki temu można kontrolować ich działalność i stan prawny. Wpis do rejestru powinien zawierać w sobie takie danej jak: siedzibę i firmę spółki, dane wspólników, kapitał, cel działania konkretnego przedsiębiorstwa. W przypadku bardziej rozbudowanych spółek konieczne będzie również określenie zarządu, osób uprawnionych do reprezentowania spółki czy też kwestii związanych z radami nadzorczymi czy walnymi zgromadzeniami. Zasadniczo należy jednak podkreślić, że wpis jest koniecznością w przypadku wszystkich przedsiębiorców.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia