Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Umowa o spolke

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Najbardziej popularną formą tworzenia działalności gospodarczych jest podpisywanie z innymi osobami umów o stworzenie spółki. W ten sposób dzięki uwarunkowaniom prawnym mamy rozstrzygnięte sprawy między wspólnikami i jednocześnie doskonale zorganizowane są wszelkie podstawy prawne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym momencie jeśli chodzi zakładanie spółek w naszym kraju to w większości rozwiązań wymaganych jest przynajmniej dwóch wspólników oraz spisanie umowy w formie pisemnej. W niektórych przypadkach konieczny jest akt notarialny, by spółka mogła powstać. Oprócz tego konieczne będzie również przygotowanie wpisu do rejestru prowadzonego przez KRS, tak by spółka była rozpoznawalna dla innych i jej dane ogólnodostępne.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia