Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka komandytowa

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Spółka komandytowa została określona artykułami 102-124 Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, w której za długi przynajmniej jeden wspólnik odpowiada całym majątkiem a jeden ma ograniczoną odpowiedzialność. Do powstania spółki potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Spółka ma status ułomnej osoby prawnej. Może występować w sądzie oraz nabywać prawa w tym nieruchomości. Spółka powstaje w formie aktu notarialnego gdzie określone są takie sprawy jak: firma i siedziba spółki, wspólnicy, oznaczenie wkładów oraz odpowiedzialności poszczególnych wspólników. Powstanie spółki wiąże się z chwilą wpisania do rejestru, nie zaś z chwilą podpisania aktu notarialnego. Zgłaszając spółkę do sądu rejestrowego powinno się przede wszystkim określić takie elementy jak: siedziba i firma spółki, dane wspólników oraz ich odpowiedzialność, suma komandytowa oraz osoby, które mogą reprezentować spółkę. Jeśli chodzi kapitał spółki nie ma wymagań określonych w ustawie. Wkłady mogą mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny. Wkładem nie może być jednak wykonywanie jakiejś pracy na rzecz spółki. Firma powinna mieć zawarte w sobie nazwisko jednego z komplementariuszy a więc osoby o nieograniczonej odpowiedzialności oraz określenie statusu prawnego spółki a więc skrót sp.k. Sprawy spółki prowadzi komplementariusz chyba, że coś innego określa umowa. Również możliwość reprezentowania spółki pozostaje w gestii komplementariuszy, którzy również mogą pozwolić na prokurę. Spółka komandytowa również ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Odpowiedzialność jest według określonych w umowie zasad. Skład spółki można zmienić poprzez zmianę umowy bądź też przeniesienie praw przez jednego ze wspólników na inną osobę. Rozwiązanie spółki natomiast na podstawie: wydarzenia określonego w umowie, ogłoszenia upadłości, śmierci wspólnika, orzeczenia sądu.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia