Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Spolka cywilna

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Podstawą prawną do utworzenia spółki jest Kodeks Cywilny, który opisuje ją w artykułach 860-875. Jest to jedyna spółka niehandlowa w naszym prawie. Przez umowę spółki cywilnej osoby, które ją zawierają zobowiązują się dążyć razem do osiągnięcia wspólnych celi gospodarczych przez oznaczone działania. Spółkę mogą założyć przynajmniej dwie osoby podpisujące umowę spółki. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Przedsiębiorcami w tym przypadku są wspólnicy a nie spółka. Spółka powstaje w formie pisemnej ad probationem, a więc dla celów dowodowych. Powstanie spółki wiąże się z podpisaniem umowy bądź też z chwilą określoną w umowie. Spółka, która powstała na podstawie umowy powinna być w odpowiednich rejestrach umieszczona. W tej chwili od 2001 roku będzie to Krajowy Rejestr Sądowy, wcześniej rolę tą pełniły specjalnie rejestry prowadzone w gminach. Zgłoszenie o dokonanie wpisu powinno zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym momencie w przypadku zakładania spółek handlowych nie mamy żadnych wymagań jeśli chodzi o wysokość wnoszonego kapitału. Cały majątek spółki to współwłasność łączona wszystkich wspólników – nie występuje tutaj wyodrębniony majątek spółki. Firma nie jest określona prawem, najczęściej jednak ma charakter osobowy. Przepisy nie przewidują również organów, które mają być powoływane do prowadzenia spółki. Każdy wspólnik jest uprawniony do tego, by prowadzić sprawy spółki, którą założył z innymi oraz by ją reprezentować na zewnątrz. Spółka nie jest handlową, dlatego nie może być udzielona prokura. Przepisy nakazują prowadzić w przypadku tej spółki księgę przychodów i rozchodów. Jedynie jeśli przychody są powyżej 800 000 Euro netto rocznie konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Za długi zaciągnięte przez spółkę wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie. Skład spółki powinien być stały. Aby go zmienić konieczna będzie zmiana umowy. Spółka wygasa w kilku przypadkach: śmierć wspólnika w spółce dwuosobowej, wydarzenia określone w umowie, zgoda pisemna wszystkich wspólników, decyzja sądu na wniosek wspólnika.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia