Odpis KRS jako skan lub listownie - tylko z OdpiszKRS.pl

Krajowy Rejestr Sadowy

"Zdecydowanie polecam OdpiszKRS, to pewny partner w interesach."

Tomasz Kosy, Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy powstał na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Swoją działalność rozpoczął jednak dopiero 1 stycznia 2001 roku zastępując dawniej funkcjonując rejestr handlowy. KRS prowadzony jest przez wyznaczone do tego sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się z trzech odrębnych rejestrów, gdzie prowadzi się poszczególne spisy: przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dłużników niewypłacalnych. Spis przedsiębiorców rejestruje: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe. Drugi spis zajmuje się rejestracją: stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych. Ostatni rejestr jak sama jego nazwa brzmi rejestruje dłużników niewypłacalnych, by wykazać postawy niesolidności i przestrzec innych przedsiębiorców.

Opinie o OdpiszKRS

Korzystałem z usług wielu firm, ponieważ często zamawiam odpisy z KRSu, jednak ta firma jest zdecydowanie liderem ze względu na ceny i jakość usług, polecam serdecznie wszystkim.


Piotr Siemczyński, Gdynia